2. Tuki- ja liikuntaelin vaivat (TULE), miksi niitä mahdollisesti näkyy sinunkin arjessasi?

01.06.2024

Oletko yksi 42 miljoonasta suomalaisesta (Tule ry 2023), joka kärsii jostain tuki- ja liikuntaelin vaivasta? Tervetuloa kerhoon, minulla tämä on tosin ihan sairaus, ei vain vaiva.

Erotellaan ensin TULE sairaus ja TULE vaiva. TULE sairaus on jokin diagnosoitu rappeuma tai repeämä/katkeama jne. Näistä tilastoiduista TULE vaivoista vain pieni osa varsinaisia sairauksia ja suurin osa taas vaivoja. Harjoittelun toimivuus vaivoihin onkin hyvällä tasolla suhteessa ihmisten kokemaan haittaan ja kipuun. (Luomajoki, 2022, s.23-24)

Mistä vaivat sitten voisi johtua? Erotellaan vielä liikehäiriö ja liikekontrollihäiriö. Liikehäiriö on rajoittunutta liikettä, eli esimerkkinä omat lonkkani, joista on rotaatiot eli kierrot varsinaisen TULE sairauksen vuoksi lähes kokonaan rajoittuneet. Liikekontrollihäiriö on taas sitä, että liikelaajuus on mahdollisesti normaali, mutta liikkeen laatu, eli liikkeen hallinta on huono. (Luomajoki, 2022, s.25-27)

Puhuttaessa liikekontrollihäiriöstä on mukana usein myös termi relatiivinen liikkuvuus. Eli suomeksi, miten kehon eri osat liikkuvat toistensa suhteen. Yleisesti kivut ovatkin asento peräisiä ja yksitoikkoiset asennot provosoi kipua, lukisin mukaan myös yksitoikkoiset toistuvat liikkeet. Jos jossain on liike nivelperäisesti tai lihasperäisesti rajoittunut, tulee suoritetun arkisen tai salilla tehdyn liikkeen tulla kuitenkin jostain. Eli joku paikka tekee ns. liikaa eli liike on jossain ylikorostunut. (Luomajoki, 2022, s.26-27)

Minulla esimerkiksi, kun lonkka ei mene nivelrikon takia määräänsä enempää koukkuun, eikä salli hirveämmin lantiokorin liikkua normaalisti, on tästä tuloksena minun tapauksessani alaselkä särkyjä ihan kävellessä pidempään tai tekemällä töitä etukumarassa. Tästä aasin silta harjoitteluun, työstämällä ja vähintäänkin säilyttämällä lonkkien liikkuvuus sekä parantamalla keskivartalon ja seläntukea, on minun toimintakykyni ihan hyvä ja pystyn edelleen myös treenaamaan omiin tavoitteisiin sovelletusti kovaa.

Treenaat itsellesi oikealla tavalla yhdistellen toimintakykyä parantavia tukiharjoitteita sekä motivaation ylläpitäviä perusharjoitteita.

Lähdeluettelo:

Suomen TULE ry (2023). Infograafi:Tuki- ja liikuntaelinongelmat heikentävät työkykyä ja tulevat kalliiksi [sähköinen tutkimusaineisto] TULE ry kotisivut. https://suomentule.fi/wp-content/uploads/2023/03/tule_infograafi_170323_s.pdf

Luomajoki, H. (2022). Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt.